dimarts, 7 de juliol del 2015

Anàlisi de la propostia TIC i matemàtiques


En aquesta entrada parlarem sobre la proposta pedagògica basada en el constructivisme, per a l'ús òptim de les TIC, en l'ensenyament i l'aprenentatge de les matemàtiques la qual es pot descarregar del següent enllaç. També a la plataforma youtube hi ha un video realitzat per Natalia Agudelo que explica correctament aquesta proposta.


Destaquem els següents punts claus sobre la proposta pedagògica del constructivisme i les matemàtiques:

  • Les situacions problema introdueixen un desequilibri en les estructures mentals dels alumnes, i per tant, la recerca de l'acomodament serà molt més intens que dins d'una situació irreal d'aprenentatge ja que implica errors i la trobada de solucions productives.
  • L'alumne a l'hora d'aprendre en aquesta metodologia a través de les TIC ha de poder retrocedir per així avançar, és a dir, les activitats han de permetre aquest error i no ser activitats lineals ja que no aportarien un significat profund del coneixement.
  • L'avaluació eficient és més positiva si es realitza amb les activitats fetes a través de les TIC, és a dir, extreure tota la informació treballada per fer una avaluació tradicional pot interferir en la bona praxis i fer un aprenentatge negatiu a causa de l'avaluació.
  • A l'hora de realitzar les activitats, ens hem de basar en un funcionament on es combini la teoria i la pràctica. Trenca l'esquema de transmissió de coneixements i activitats per fer més amplia la seva visió.
  • Els docents han de tenir un alt nivell d'autonomia en el coneixement i l'ús de les eines TIC. Ha de saber ser, saber, fer i conviure amb les TIC, i aquest és un aprenentatge continuat.
  • Establir unes relacions òptimes en grup és important per la resolució dels problemes matemàtics. Per tant, fomentar la col·laboració i la cooperació entre l'alumnat.Aprendre les hores

Altre dels problemes més freqüents dins d'un centre escolar és l'aprenentatge de les hores. Sobre aquest tema es barregen diverses teories en les quals cap de les dues deixa de ser certa: L'arribada dels rellotges digitals facilita la lectura de l'hora però a la vegada dificulta l'aprenentatge de la lectura del rellotge analògic. També es parla de la poca necessitat actual d'aprendre les hores, en un món cada cop més digitalitzat, aprendre com funciona un rellotge analògic pot ser més un impediment que un futur profit.

En aquest blog estem a favor de l'aprenentatge de la lectura del rellotge analògic tant com el digital ja que aquest facilita la interpretació instantània dels números.

Com podem aprendre les hores? Tenim algun recurs TIC?

Fa tres anys es va crear un recurs per treballar l'aprenentatge del rellotge, i aqui us el presentem.
 "El reloj" ens ofereix diferents funcions per tractar aquest tema. Per començar, ens fa una explicació oral de què significa cada agulla i els respectius numeros.Segonament tenim diferents activitats variades, explicarem un exemple de cada apartat:

Activitats de numeració

Aqui es treballaran numeracions de diferents tipus les quals ajuden a saber interpretar el rellotge: comptatge, numeració de cinc en cinc, etc.

 
Lectura del rellotge

Aqui ens farà un repàs de la teoria inicial, és a dir, com és un rellotge. Trobarem activitats de montar un rellotge analògic, interpretació de les hores, etc.

 

Les hores del dia

En aquest apartat ens ensenyarà a interpretar les diferents parts del dia amb jocs d'imatges on també apareix per primer cop el rellotge digital (24 hores).
Jocs amb el rellotge

Aquí es recullen diversos exercicis com a resum de les activitats anteriors per tal de comprovar que l'aprenentatge s'ha assolit satisfactòriament.