dimarts, 7 de juliol del 2015

Aprendre les hores

Altre dels problemes més freqüents dins d'un centre escolar és l'aprenentatge de les hores. Sobre aquest tema es barregen diverses teories en les quals cap de les dues deixa de ser certa: L'arribada dels rellotges digitals facilita la lectura de l'hora però a la vegada dificulta l'aprenentatge de la lectura del rellotge analògic. També es parla de la poca necessitat actual d'aprendre les hores, en un món cada cop més digitalitzat, aprendre com funciona un rellotge analògic pot ser més un impediment que un futur profit.

En aquest blog estem a favor de l'aprenentatge de la lectura del rellotge analògic tant com el digital ja que aquest facilita la interpretació instantània dels números.

Com podem aprendre les hores? Tenim algun recurs TIC?

Fa tres anys es va crear un recurs per treballar l'aprenentatge del rellotge, i aqui us el presentem.
 "El reloj" ens ofereix diferents funcions per tractar aquest tema. Per començar, ens fa una explicació oral de què significa cada agulla i els respectius numeros.Segonament tenim diferents activitats variades, explicarem un exemple de cada apartat:

Activitats de numeració

Aqui es treballaran numeracions de diferents tipus les quals ajuden a saber interpretar el rellotge: comptatge, numeració de cinc en cinc, etc.

 
Lectura del rellotge

Aqui ens farà un repàs de la teoria inicial, és a dir, com és un rellotge. Trobarem activitats de montar un rellotge analògic, interpretació de les hores, etc.

 

Les hores del dia

En aquest apartat ens ensenyarà a interpretar les diferents parts del dia amb jocs d'imatges on també apareix per primer cop el rellotge digital (24 hores).
Jocs amb el rellotge

Aquí es recullen diversos exercicis com a resum de les activitats anteriors per tal de comprovar que l'aprenentatge s'ha assolit satisfactòriament.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada