divendres, 15 de maig de 2015

Robòtica i matemàtiquesLa robòtica és un component ideal per afavorir i potenciar la competència matemàtica ja que ens pot ajudar de forma vivencial a superar petits reptes des de lògica fins a perímetres i àrees a tots els cicles educatius. A continuació, s’explicaran diferents exemples de com es pot treballar la robòtica en les aules.

Cicle infantil

- Bee bot: El bee bot ajuda als infants a superar petits reptes, sumes, etc.  Per exemple,  una activitat pot servir per programar el robot en funció d’una suma, per exemple 3+2. El nen o nena programarà la seva resposta per tal de que el robot camini dins d’una línia numèrica i s’aturi al punt de resposta.  D’aquesta manera un cop aturat podrà comprovar si la resposta ha sigut correcte o no.
- Altre funció important a aprendre a través de la robòtica a cicle infantil és el concepte d’esquerra i dreta. Programar el robot a través d’instruccions orals per tal de superar obstacles fa veure als nens i nenes la importància de comprendre que és esquerra i dreta.
Figures geomètriques bàsiques: un cop els alumnes saben programar bàsicament la bee bot, podran en un tauler amb figures geomètriques superar diferents ordres com per exemple: Ha de sortir del cercle groc, passar pel rectangle blau i parar-se al triangle verd.  
 
      Cicle mitjà 
    
     - Començar a programar: Els alumnes a cicle mitjà poden començar a programar a través d’scratch, code.org, etc. Per tal de potenciar el seu pensament computacional, i així, assolir la competència digital de forma satisfactòria.
-       - Els alumnes a través d’aquests programes poden crear històries interactives, animació, música, etc. Per tal de imaginar, crear, jugar, compartir i reflexionar a través d’un llenguatge de programació intuïtiu.


      Cicle superior
-       - Lego mindstorm i la First Lego League: A través de la programació, i especialment a través de Lego mindstorm, es poden treballar diferents temàtiques educatives en grups cooperatius per tal de pensar i resoldre situacions reals relacionades amb l’entorn més proper dels alumnes.
      Per exemple, pensar cooperativament com resoldre un problema de residus tòxics al teu poble.       
     A través dels robots de Lego es pot fer una maqueta de com ho resoldríem a través d’un projecte científic i programant aquests robots perquè realitzin la funció. A continuació podem veure un vídeo de l’institut Baix Montseny de com superen el repte dels residus a Sant Celoni, portant-los cap a Barcelona.      En aquest repte es tenen en compte diferents factors matemàtics com és la distància de moviment, els angles que ha de realitzar el robot per no xocar-se amb altres objectes, el perímetre del tauler per saber quan parar i on deixar els residus, etc.

     
      La programació de la robòtica es realitza a través de l’Sratch ja que tal com hem dit és fàcil i intuïtiva per als nens i nenes, per tant, la relació de programar des de cicle inicial és favorable per desenvolupar diferents competències educatives, no només la competència digital, sinó tal com veiem, la matemàtica, la lingüística, la competència d’aprendre a aprendre o la d’autonomia i iniciativa personal  

2 comentaris:

  1. Trobo que l'explicació està molt ben feta perquè hi ha molts detalls.

    ResponElimina
  2. Considero que la robótica relacionada con las mates resulta muy interesante, a todo esto, creo que la explicación que has dado en la entrada es muy buena y detallada. Es un buen recurso para utilizarlo en las aulas de primaria.

    ResponElimina